CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN HỌC KỲ MÙA THU 2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANNAM HÀN QUỐC

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 10-05-2018


Căn cứ nội dung thông báo chương trình trao đổi sinh viên năm 2018 của Trường Đại học Hannam, Hàn Quốc, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên toàn Trường về việc đăng ký hồ sơ xét chọn tham dự chương trình. Vui lòng xem tệp đính kèm để biết các thông tin chi tiết về chương trình.

Trân trọng.

Thông báo

Mẫu excel đăng kí

Thông báo tiếng Anh

Học phần tham khảo

 

 

Từ khóa:

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.