DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỪ NĂM 2014-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 17-12-2018


Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo

Danh mục hội nghị, hội thảo

Danh mục đề tài các cấp

 

Từ khóa:

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.