HỌC BỔNG DU HỌC ĐỨC

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 02-05-2018


Kính mời Quý thầy cô và các bạn sinh viên tham khảo thông tin về các chương trình du học tại Đức.

Vui lòng xem thông tin trong tệp đính kèm.

Trân trọng

/img_data/files/HỌC BỔNG DU HỌC ĐỨC.docx

Từ khóa:

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.