NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 05-04-2018


1.      Phó Trưởng phòng

  • Ths. Nguyễn Thị Hồng Thắm
  • Điện thoại: 0902 331 789
  • Email: thamnguyen@hcmuc.edu.vn

2.      Chuyên viên phụ trách Nghiên cứu khoa học

  • Ths. Vũ Thị Nhung
  • Điện thoại: 0902 878 599
  • Email: nhungxinh2012@gmail.com

3.      Chuyên viên phụ trách Hợp tác quốc tế:

  • Ths. Nguyễn Thị Huyền
  • Điện thoại: 0965 568 708
  • Email: huyennguyen@hcmuc.edu.vn

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.