QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 12-09-2019


Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Quyết định ban hành

Nôi dung

Phiếu đăng ký đề tài

Phiếu đăng ký hội thảo, tọa đàm

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.