Quyết định và Danh mục thôi thực hiện các giáo trình

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 19-06-2020


Quyết định thôi thực hiện giáo trình:

Khoa Di sản văn hóa

Khoa Du lịch

Khoa Truyền thông

Khoa Thư viện Thông tin

Khoa Quản lý văn hóa, Nghệ thuật

Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Khoa Văn hóa học

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.