Quyết định và Danh mục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2019

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 17-01-2019


Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Quyết định thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019,

Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019.

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.