Tài liệu hướng dẫn xây dựng thuyết minh và quy cách trình bày đề tài cấp Bộ

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 15-10-2018


Xây dựng hồ sơ thuyết minh đề tài cấp Bộ

Quy định và cách thức trình bày đề tài cấp Bộ

Thông tư 16/2015 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.