Thông báo chương trình học bổng của Quỹ Phương Đông tại Bồ Đào Nha

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 03-05-2019


Chương trình học bổng của Quỹ Phương Đông tại Bồ Đào Nha bao gồm:

- Học bổng ngắn hạn;
- Học bổng thường niên dành cho các khóa học về ngôn ngữ và văn hóa Bồ Đào Nha, ngôn ngữ và văn hóa phương Đông;
- Học bổng nghiên cứu và bậc học Tiến sỹ;
Thông tin chi tiết về chương trình và thủ tục đăng ký tham khảo tại website chính thức của Quỹ www.foriente.pt
Trân trọng./.
 
 
 

 

Từ khóa:

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.