Thông báo chương trình trao đổi sinh viên Học kỳ mùa thu năm 2020 tại Trường Đại học Hannam, Hàn Quốc

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 08-05-2020

  • Chương trình trao đổi sinh viên được thiết kế cho sinh viên nước ngoài tham gia học tập tại các cơ sở đào tạo có mối quan hệ hợp tác với Trường Đại học Hannam, Hàn Quốc. Sinh viên được miễn học phí khi học tập tại Trường Đại học Hannam trong một học kỳ.

  • Thời gian học kì mùa xuân năm 2020 như sau: từ tháng 09/2020 đến tháng 11/2020. Một học kỳ sinh viên được đăng kí từ 9 đến 21 tín chỉ, tương đương từ 3 đến 7 học phần. Sinh viên được phép tham gia các khóa học giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Hàn.

  •  Số lượng sinh viên đăng kí tham gia chương trình: không giới hạn.


Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng xem tại đây

Mẫu đăng ký tải tại đây 

Từ khóa:

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.