Thông báo đăng ký nhiệm vụ NCKH cấp Trường năm 2019 đợt 2 và đăng ký đề tài NCKH cấp Bộ năm 2020-2021

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 17-01-2019


Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Đính kèm công văn hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Các mẫu đăng ký nghiên cứu khoa học cấp Trường 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.