Thông báo mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc gia “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long”

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 10-07-2020


Theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu, qua phân tích và phỏng đoán các tác động của nước biển dâng đã công nhận 03 vùng châu thổ được xếp trong nhóm cực kỳ nguy cấp do biến đổi khí hậu trong đó có vùng hạ lưu sông Mekong (Việt Nam). Nghiên cứu của Ngân hàng thế giới cũng cho thấy, Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất do biến đổi khí hậu. Có thể nói, diễn biến khí hậu hiện nay và tương lai là những yếu tố bất lợi cho sản xuất, sinh kế và đời sống của người dân đặc biệt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những biến đổi này không chỉ ảnh hưởng đến sinh thái tự nhiên, môi trường, đời sống của người dân mà còn đến các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại nơi này. Đặc biệt là trong bảo tồn các giá trị văn hóa địa phương cũng như phát  triển du lịch bền vững tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Với thực trạng đó, nhằm đẩy mạnh việc phát triển vững vùng đồng bằng sông Cửu Long đòi hỏi phải có những chính sách phù hợp cho sự phát triển bền vững của khu vực này cũng như đáp ứng các điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh phí và đặc biệt là đội ngũ nhân sự quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Trường  Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc gia:  “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và  ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Thông tin chi tiết về viết bài tham luận hội thảo vui lòng xem chi tiết tại đây

Từ khóa:

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.