Thông báo số 2 Hội thảo khoa học quốc tế "Giáo dục đại học trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 21-08-2019


Trân trọng kính mời thầy cô, học viên và sinh viên tìm hiểu thông tin hội thảo tại đây

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.