Thông báo về Khóa học "Workshop Proposal Writing for Research Projects" của DAAD tổ chức ngày 13.04.2019

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 08-03-2019


Trung tâm Thông tin Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD tại TP.HCM kính gửi thông báo về Khóa học Workshop Proposal Writing for Research Projects của DAAD tổ chức ngày 13.04.2019 với các thông tin về việc đăng ký trong file đính kèm.

Mục đích của Khóa học là để hỗ trợ cho các ứng viên nghiên cứu sinh soạn thảo đề cương nghiên cứu hợp với chuẩn mực quốc tế và làm tăng khả năng thành công khi nộp hồ sơ cho các tổ chức quốc tế.

Nội dung khóa học

Chương trình khóa học

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.