Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020-2021

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 11-12-2019


Trân trọng kính mời các thầy cô tìm hiểu thông tin chi tiết về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh An Giang năm 2020-2021 tại đây

Các cá nhân đơn vị đề xuất nhiệm vụ gửi về bộ phận QLKH&HTQT bản file qua email: qlkh@hcmuc.edu.vn và bản có chữ ký xác nhận trước ngày 20/02/2020 để đảm bảo cho việc tổng hợp, trình Ban Giám hiệu và thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng tiến độ.

Trân trọng./.

 

Từ khóa:

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.