THÔNG BÁO VIẾT BÀI CHO SÁCH CHUYÊN KHẢO BA LAN SỐ 3

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 04-07-2018


Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trân trọng kính mời quý thầy cô tìm hiểu thông tin về viết bài cho sách chuyên khảo số 3 của Trường Đại học Zielona Góra, Ba Lan. trong các tệp đính kèm như sau:
Trân trọng. 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.