Thông báo viết bài tham luận Tọa đàm " Xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững"

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 21-11-2019


 Trân trọng kính mời các thầy cô, học viên và sinh viên tìm hiểu thông tin viết bài tham luận Tọa đàm "Xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững" tại đây

Trân trọng kính mời các thầy cô tham dự và viết bài tham luận cho Tọa đàm "Xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững".

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong tệp đính kèm.

Trân trọng./.

Trân trọng kính mời các thầy cô tham dự và viết bài tham luận cho Tọa đàm "Xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững".

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong tệp đính kèm.

Trân trọng./.

 

Từ khóa:

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.