THƯ MỜI HỘI THẢO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 22-05-2020


Trân trọng kính mời các thầy cô, học viên, sinh viên tìm hiểu thông tin chi tiết tại đây.

Thư mời

Thể lệ

Từ khóa:

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.