THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 29-05-2019


Trân trọng kính mời quý thầy cô, học viên và sinh viên tìm hiểu thông tin tham dự và viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế "Giáo dục đại học trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0" tại đây

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.