THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 10-09-2018


Trân trọng kính mời quý thầy cô, học viên và sinh viên tìm hiểu thông tin viết bài Hội thảo " Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch An Giang: tại đây http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/img_data/files/Thong bao hoi thao Dai hoc An Giang.pdf

Từ khóa:

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.