Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học "Định hướng khai thác các giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch An Giang"

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 25-02-2019


Trân trọng kính mời quý thầy cô, học viên và sinh viên tìm hiểu thông tin chi tiết tại đây

Từ khóa:

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.