THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN TỌA ĐÀM

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 15-10-2018


Trân trọng kính mời quý thầy cô, học viên và sinh viên tìm hiểu thông tin về viết tham luận tọa đàm "Nhìn lại 100 năm sân khấu Cải lương: Giá trị nghệ thuật, những bất cập và giải pháp" tại đây

Từ khóa:

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.